Garantievoorwaarden

Op elk product dat NiemanSports verkoopt zit garantie. Per product is het afhankelijk hoelang u vanuit de leverancier heeft voor grote reparaties. Voor kleine reparaties geldt de garantie vanuit NiemanSports.

Bij fitnessapparatuur ontvangt u vaak ook garantie aan huis. Wij kijken naar de garantietermijn van uw product en laten u weten of u een monteur aan huis krijgt om de reparatie in orde te maken. Dit betekent dus dat u geen kosten heeft voor een monteur en/of de voorrijkosten. Mocht het buiten de garantie vallen, dan laten wij u vooraf weten wat de kosten zijn.

Wanneer blijkt dat door onjuist gebruik of een foutieve montage de schade is ontstaan, worden mogelijk de kosten voor de onderdelen en voorrijkosten in rekening gebracht.